Thietke.website homepage2020-09-26T02:44:26+00:00

Không ai có thể trở lại quá khứ để tạo một khởi đầu mới, nhưng bất cứ ai cũng có thể khởi đầu ngay lập tức để nhận một thành quả mới.

- Maria Robinson - Thiết kế web ST.

TỰ HỌC và tạo ra trang Web trong 30 ngày.
TẠI SAO KHÔNG?

15 bài "thông não" code web HTML

Kiến thức cơ bản, dễ hiểu về HTML code

Mọi người đều có thể tạo ra được trang web và nếu bạn đọc được những dòng này, chắc chắn bạn cũng sẽ làm được. Bắt đầu ngay!

Hoàn tất khóa học Web với 15 bài luyện CSS code!

CSS code, một phần không thể thiếu của Web

Bạn đã “luyện công” xong 15 ngày với HTML code? Hãy nâng tầm “code thuật” làm web với CSS. Bắt đầu ngay!

Blog